Inbraakbeveiliging

Goed beveiligd

Wie zakelijk denkt zal niet twijfelen over het nut van beveiliging. Een inbraak leidt tot directe schade en een tijdrovende nasleep van alle bijkomende zaken. Aangifte doen, een schadeclaim indienen, eventuele reparaties of het vervangen van goederen zijn zaken waar u zich (als ondernemer) niet mee bezig wilt houden.

Goede beveiliging zorgt ervoor dat u ongestoord kunt ondernemen!

Inbraakbeveiliging

Welke maatregelen zijn nodig?

Vaak is de eis van de verzekeraar, dat de inbraakinstallatie moet voldoen aan een een bepaalde risicoklasse. Elke situatie is anders, daarom zal Mijland Security eerst samen met u een risicoanalyse opstellen. Het te beveiligen pand of terrein vormt daarbij niet het enige uitgangspunt. Ook andere dingen tellen mee, zoals materiële en persoonlijke zaken.

Inbraakbeveiliging

Beveiligingsplan

Na een analyse wordt het beveiligingsplan opgesteld. De belangrijkste factor is het creëren van tijdwinst. Hoe langer een poging tot inbraak duurt, hoe sneller de inbreker ervan af zal zien. De periode tussen signalering en opvolging door de politie, de eigenaar of beveiligingsdienst moet zo kort mogelijk zijn. Met al deze zaken wordt rekening gehouden in het beveiligingsplan.

In het beveiligingsplan kan worden opgenomen hoe het de inbreker moeilijk wordt gemaakt de beveiligde ruimte te betreden. 

Na een goede installatie en aansluiting bij een erkende Alarm Centrale, volgt er pas een alarmmelding als dat echt nodig is. Deze wordt dan opgevolgd door onze Surveillancedienst / Beveiligingsmedewerker.

Wij helpen u met ons deskundige advies als gecertificeerd beveiligingsbedrijf om het inbraakrisico van uw bedrijf vast te stellen en de beste beveiligingsmaatregelen toe te passen.

Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging mogelijkheden

Ieder object vraagt om een specifieke aanpak van beveiliging. Met name bij inbraakbeveiliging. Mijland Security kijkt naar zaken die noodzakelijk zijn voor een goede beveiliging en de wensen met betrekking tot de dienstverlening. Ook de begeleiding tijdens de opdracht is een belangrijk aspect.

Door een inbraak-signaleringssysteem wordt een inbreker snel ontdekt. Er zijn detectors die op de ‘buitenschil’ (buitenterrein) worden aangebracht zoals:

  • Actief infrarood: Onzichtbare infraroodstralen beveiligen uw ruimte extra goed. Er worden twee detectoren tegenover elkaar geplaatst. Als de infraroodstraal wordt onderbroken zet hij het alarm in werking.
  • Passief infrarood: Een Passief Infrarood Detector kan bewegende warmtebronnen (infraroodstraling) waarnemen die o.a. worden uitgestraald door het menselijk lichaam.
  • Radar: Radar detectiesystemen zijn een zeer hoogwaardige vorm van detectie met een grote mate van detectiezekerheid bij een laag ongewenst alarm ratio. De zender en ontvanger worden in aparte behuizingen ondergebracht en staan tegenover elkaar in lijn opgesteld. Het detectieveld van de radar is breed en hoog en daardoor onoverbrugbaar. Ze zijn ongevoelig voor weersinvloeden zoals regen, mist, hagel, sneeuw en wind. Radarsystemen zijn zeer kosteneffectief, toepasbaar boven alle soorten ondergrond, betrouwbaar, makkelijk te installeren en behoeven nauwelijks onderhoud.

en “Schil” (ramen, deuren en muren van en pand) en ruimtelijk werkende detectors zoals:

  • Magneetcontact
  • Glasbreukmelders
  • Bewegingsmelder
  • Seismische detectoren: De seismische detector herkent vibraties die worden veroorzaakt door explosies en gereedschap zoals diamantboren, mechanisch en hydraulisch drukgereedschap, snijbranders, thermische lansen of waterstraalsnijders.

De visie van Mijland is dat inbraakpreventie het beste werkt in combinatie met passende organisatorische maatregelen. Met simpele maatregelen die ondernemer zelf kan treffen, valt veel ellende te voorkomen. denk bijvoorbeeld aan:

  • sleutelbeheer: verspreid zo min mogelijk sleutels,doe ramen en deuren op slot en berg de sleutels goed op;
  • beveiligingsverlichting: een inbreker wordt liever niet gezien, plaats daarom beveiligingsverlichting aan onvoldoende verlichte gevels, waar sociale controle mogelijk is.

Mijland Security kijkt graag met een kritische blik met u mee naar deze zaken.

Om binnen te komen, richt een inbreker zich op de zwakste plekken van een gebouw. Dit zijn ramen, deuren en lichtkoepels in gevels en daken. We voorzien ze van inbraakwerend hang- en sluitwerk en eventueel van traliewerk, rolluiken of inbraakwerende beglazing.

Gebruik voor het veilig opbergen van diefstalgevoelige zaken een compartiment, zoals een inbraakwerende kast of safe. Meeneembeperkende maatregelen, zoals het uit het zicht opbergen van diefstalgevoelige zaken, maken het een inbreker moeilijk om de buit snel te vergaren.

Er zijn met name voor inbraakbeveiliging verschillende niveaus voor alarm-transmissietrajecten om een alarmsignaal door te geven aan een alarmcentrale, zoals via:

IP
SMS
GPRS
ISDN
PSTN (analoog)

Midden in de nacht gebeld worden voor een inbraakalarm dat afgaat waar u verantwoordelijk voor bent. Het gevaar dat u iets aantreft dat uw eigen veiligheid in het geding brengt. Mijland Security kan deze taak voor haar rekening nemen! De politie geeft de hoogste prioriteit aan alarmmeldingen die eerst zijn geverifieerd. Onze getrainde beveiligingsmedewerkers zorgen voor een correcte afwikkeling van de alarmmelding, zodat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Contact

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen graag bij het beveiligen van uw huis of bedrijfspand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!