Iedereen wil dat zijn pand goed beveiligd is. Zelfs als je goed verzekerd bent neemt een inbraak tijdrovende zaken met zich mee. Een inbraak levert namelijk niet alleen schade op maar kost ook veel tijd. Zo moet er aangifte gedaan worden, een schadeclaim worden ingediend bij de verzekeraar en moeten goederen worden vervangen of worden gerepareerd. Veel zaken waar u eigenlijk geen tijd aan wilt besteden.

Juist in deze gevallen is inbraakbeveiliging belangrijk. Mijland Security is gespecialiseerd in inbraakbeveiliging en helpt u graag bij het beveiligen van uw pand in Breda.

Inbraakbeveiliging Breda

Maatregelen verzekeraar

Een verzekeraar heeft vaak een eis dat de inbraakinstallatie moet voldoen aan een bepaalde risicoklasse. Het is daarom verstandig om eerst een risicoanalyse op te stellen. In zo’n analyse wordt niet alleen gekeken naar het pand maar ook naar materiele en persoonlijke zaken.

Beveiligingsplan

Na een grondige analyse wordt een beveiligingsplan opgesteld. In de dit plan wordt voornamelijk gekeken naar mogelijke tijdwinst. Hoe langer een poging tot inbraak duurt, de eerder een inbreker afhaakt. Door bepaalde sloten en glas aan te brengen kunnen we deze tijd winnen.

In het beveiligingsplan wordt ook rekening gehouden met de responstijd van de politie, eigenaar of beveiligingsdienst. Deze tijd moet zo kort mogelijk zijn bij melding van een inbraak.

Zodra de juiste installatie is geïnstalleerd en aangesloten is bij een erkende Alarm Centrale volgt er pas een alarmmelding als dat echt nodig is. Deze wordt dan opgevolgd door onze Surveillancedienst/Beveiligingsmedewerker.

Mogelijkheden inbraakbeveiliging Breda

  • Objectbeveiliging
  • Organisatorische maatregelen
  • Bouwkundige maatregelen
  • Compartimentering
  • Alarmering
  • Alarmopvolging

Mijland Security Breda

Het beveiligen van uw pand is altijd een goed idee. Mijland Security Breda bekijkt alle mogelijkheden en zorgt voor een beveiligingsplan op maat en ondersteunt de begeleiding in het beveiligingstraject. Neem snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

naar contact