Mijland Security is een gekwalificeerd en gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Certificaten en erkenningen

Wij beschikken over de volgende erkenningen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

VEB erkend voor:

  • CCV Beoordelingsrichtlijn (BORG)
    • Technisch Beveiligingsbedrijf
    • Alarminstallateur
    • Bouwkundig Beveiligingsbedrijf

Mijland Security heeft volgens de schema’s van het CCV de certificering bij het VEB doorlopen en met succes afgerond. Hiermee en natuurlijk door vakmanschap, kennis en ervaring van Mijland Security, voldoen wij aan de gestelde eisen van u als klant en de overheid m.b.t. beveiligingsbedrijven.

Wat betekent dat voor u?

Zaken doen met een bedrijf dat een het certificeringsproces doorlopen heeft, geeft u de garantie dat uw systeem voldoet aan het vereiste en verantwoorde kwaliteitsniveau. Dat betekent minder ongewenste meldingen en meer betrouwbaarheid in geval van een melding, hetgeen weer leidt tot sneller optreden van de brandweer/politie. In het kort levert Mijland Security u brandmeld-, inbraak- of ontruimingsalarm volgens de actuele en verplichte veiligheidseisen. Uiteraard wordt deze ook naar de richtlijnen onderhouden.

Certificaten en erkenning

Overzicht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt veiligheidsprofessionals om Nederland veilig en leefbaar te maken.

Dat doet het CCV door duurzame netwerken en strategische allianties vorm te geven die de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek daadkrachtig en effectief aanpakken. Deze netwerken en allianties bestaan uit publieke partijen zoals gemeenten, politie en inspectiediensten en uit private partijen zoals ondernemers, branchevereniging, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Het CCV stimuleert samenwerking en begeleidt het proces om te komen tot duurzame netwerken, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. De inspanningen om veiligheid en leefbaarheid structureel te verbeteren, worden gemonteerd en geëvalueerd zodat duidelijk is welke interventies het gewenste effect bereiken.

Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties. Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat. De beoordelingsrichtlijn is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

In de beoordelingsrichtlijn komen de volgende activiteiten van certificatie-instellingen voor:

– Het verlenen van bedrijfserkenningen aan:

  • BORG Alarminstallateur: deelgebied 1
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf: deelgebied 1+2+3
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf: deelgebied 3.

– Het bewaken van de afgifte van Beveiligingscertificaten en Opleveringsbewijzen door BORG erkende bedrijven.

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen.

Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s en regelingen . Deze schema’s en regelingen zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema’s en regelingen verwezen.

VEB: de brancheorganisatie op beveiligingsgebied
De VEB heeft inmidels ruim 550 leden. En is daarmee gegroeid tot een belangrijke organisatie binnen de beveiligingssector.

Visie en missie:
De visie van de VEB is dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt doordat betrouwbare beveiligingsbedrijven de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen. Hierdoor realiseren deze bedrijven met elkaar, denkend vanuit totaal oplossingen die gebaseerd zijn op een schat aan ervaring, de beste beveiligingsoplossingen. De missie van de VEB is dan ook de veiligheid in Nederland optimaal waarborgen.

Contact

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen graag bij het beveiligen van uw huis of bedrijfspand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

naar contact