Mijland Security

Certificaten en erkenningen

Certificaten en erkenningen

Mijland Security is een gekwalificeerd en gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Mijland Security heeft volgens de schema’s van het CCV de certificering bij het VEB doorlopen en met succes afgerond. Hiermee en natuurlijk door vakmanschap, kennis en ervaring van Mijland Security, voldoen wij aan de gestelde eisen van u als klant en de overheid m.b.t. beveiligingsbedrijven.

Erkenningen

Wij beschikken over de volgende erkenningen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

VEB erkend voor:

CCV Beoordelingsrichtlijn (BORG)

Certificaten en erkenningen

Wat betekenen deze erkenningen dat voor u?

Zaken doen met een bedrijf dat een het certificeringsproces doorlopen heeft, geeft u de garantie dat uw systeem voldoet aan het vereiste en verantwoorde kwaliteitsniveau. Dat betekent minder ongewenste meldingen en meer betrouwbaarheid in geval van een melding, hetgeen weer leidt tot sneller optreden van de brandweer/politie. 

In het kort levert Mijland Security u brandmeld-, inbraak- of ontruimingsalarm volgens de actuele en verplichte veiligheidseisen. Uiteraard wordt deze ook naar de richtlijnen onderhouden.

Certificaten en erkenningen

Overzicht

CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt veiligheidsprofessionals om Nederland veilig en leefbaar te maken.
Dat doet het CCV door duurzame netwerken en strategische allianties vorm te geven die de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek daadkrachtig en effectief aanpakken. Deze netwerken en allianties bestaan uit publieke partijen zoals gemeenten, politie en inspectiediensten en uit private partijen zoals ondernemers, branchevereniging, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Het CCV stimuleert samenwerking en begeleidt het proces om te komen tot duurzame netwerken, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. De inspanningen om veiligheid en leefbaarheid structureel te verbeteren, worden gemonteerd en geëvalueerd zodat duidelijk is welke interventies het gewenste effect bereiken.

VEB-erkend installatiebedrijf

Adviseren en installeren
Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om beveiliging. Daarom is het leveren van kwaliteit essentieel. Je wilt jezelf natuurlijk profileren als een goed en betrouwbaar beveiligingsbedrijf en daarmee veel opdrachten binnenhalen. Met erkenning van de VEB slaag je hierin, omdat de VEB promoot dat je als VEB-erkend beveiligingsbedrijf aan de eisen en kwaliteitsnormen voldoet. Door deze erkenning en vermelding via het ledenoverzicht op de website van de VEB word je door klanten gevonden en meteen gezien als vakman.

Erkenning door de VEB
Je voldoet aan de VEB3-Kwaliteitsregeling en werkt conform de VRKI. Je hebt het kwaliteitshandboek in je bezit, stelt het intakedocument op en krijgt jaarlijks een coaching- en/of inspectiebezoek. Daarnaast voldoe je aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in de Wet PBR. Door het volgen van gerichte trainingen en opleidingen is jouw kennis up to date. Als aan alle kwaliteitseisen van de VEB3-regeling is voldaan, ben je een VEB-erkend beveiligingsbedrijf en mag je kwaliteitsdocumenten (certificaat en opleveringsbewijs) afgeven. Ontbreekt het voldoen aan één of meerdere eisen dan is een VEB-erkenning niet mogelijk.

Inspectiebeleid
Voor alle installatiebedrijven geldt dat de jaarlijkse inspectie van opgeleverd werk verplicht is. De resultaten van deze inspectie zijn medebepalend voor het bedrijf om de VEB-erkenning te kunnen krijgen of te behouden. Gebaseerd op inspectieresultaten zal jaarlijks het “beveiligingsbedrijf van het jaar” worden gekozen.

VEB3-Kwaliteitsregeling

De VEB heeft in 2009 de VEB 3 Kwaliteitsregeling geïntroduceerd als aanpassing op de toen geldende VEB 2000. Hiermee hebben we een breed gedragen regeling, met name gericht op kwaliteit van opgeleverd werk en gecontroleerde vakbekwaamheid van installatiebedrijven, in de markt gezet.

Input van verzekeraars gewaardeerd

Verzekeraars hebben geholpen bij het tot stand brengen van de regeling door mee te denken en input te geven. Zo is onder andere het inspectiebeleid aan de regeling gekoppeld.

Basis van de VEB3-Kwaliteitsregeling

Uitgangspunten van de regeling zijn de wet PBR en de VRKI. Daarnaast is kwaliteit van opgeleverd werk een belangrijk speerpunt. De kwaliteit van het opgeleverde werk wordt bewaakt door middel van jaarlijkse coaching en inspecties van opgeleverd werk. Daarbij worden onze installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Altijd gericht op het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

VEB-erkenning

Bedrijven die aan de eisen van de VEB3-Kwaliteitsregeling voldoen, mogen zich VEB-erkend beveiligingsbedrijf noemen. Ze adviseren en installeren conform de VRKI, zijn bewezen betrouwbaar en leveren goed werk af. Alle VEB-erkende beveiligingsbedrijven voldoen dan ook aan de VEB3-Kwaliteitsregeling en mogen kwaliteitsdocumenten afgeven.

De brandmeldinstallatie

Voor de brandmeldinstallaties geldt de norm NEN2535: ‘Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Sys-
teem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen’.
De NEN2535 definieert de brandmeldinstallatie al een autonome installatie. Een installatie dus, dat niet geïntegreerd
mag worden met andere installaties (zoals een gebouwbeheersysteem of een inbraakalarminstallatie). De belangrijkste
reden is dat een autonome installatie het gemakkelijkst kan worden beheerd door bevoegde personen en er geen ri-
sico is van onverwachte beïnvloeding via andere installaties.
Er zijn twee uitzonderingen:

VEB

VEB: de brancheorganisatie op beveiligingsgebied
De VEB heeft inmidels ruim 550 leden. En is daarmee gegroeid tot een belangrijke organisatie binnen de beveiligingssector.

Visie en missie:
De visie van de VEB is dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt doordat betrouwbare beveiligingsbedrijven de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen. Hierdoor realiseren deze bedrijven met elkaar, denkend vanuit totaal oplossingen die gebaseerd zijn op een schat aan ervaring, de beste beveiligingsoplossingen. De missie van de VEB is dan ook de veiligheid in Nederland optimaal waarborgen.

Contact

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen graag bij het beveiligen van uw huis of bedrijfspand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!