Brandbeveiliging

Als er brand is, telt elke seconde!

Mijland Security biedt u de oplossing. We realiseren ons dat brandbeveiliging in gebouwen een complex verhaal is. Vooral grote gebouwen, logies–, industrie- en evenementengebouwen moeten voldoen aan hoge eisen om snel te kunnen ontruimen en de veiligheid van personen te kunnen garanderen. Bovendien moet een brand snel gedetecteerd en gemeld kunnen worden om branduitbreiding door een snelle inzet van de brandweer te kunnen beperken.

Brandbeveiliging

Voor de brandveiligheid moet een gebouw voldoen aan een Bouwbesluit. De gemeentelijke bouwverordening kan aanvullende eisen stellen, gebaseerd op de lokale situatie. Zo kan door langere aanrijtijden van de brandweer een hogere mate van brandveiligheid worden voorgeschreven. Zaken die belangrijk zijn bij het kiezen van de juiste maatregelen!

Brandbeveiliging

Effectieve brandsignalering

Met een juist ontworpen brandmeldinstallatie wordt een uitbrekende brand onmiddellijk gesignaleerd. Zo kunnen adequate maatregelen getroffen worden. Het waarschuwen van de brandweer en hulpverleners en de ontruiming van de gebouwen kan direct in gang worden gezet. Rook-, hitte- en brandgasmelders slaan doordringend alarm (via slow whoops of een sirene) zodat u het pand op tijd kunt verlaten. Een snelle signalering van brand voorkomt schade en slachtoffers!

Een brandmeldinstallatie bestaat uit diverse componenten en wordt door specialisten van Mijland Security na een opname, ter plaatse of via een tekening, speciaal voor de situatie ontworpen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat als er onverhoopt toch brand uitbreekt er snel en adequate gehandeld kan worden om schade te beperken of te voorkomen.

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging blusmiddelen

Blusmiddelen als een brandblusser, brandslang of blusdeken kunnen een beginnende brand bestrijden. Het is belangrijk dat de vluchtwegen altijd goed bereikbaar zijn. Daarnaast moet het vluchtrouteplan of ontruimingsplan voor iedereen glashelder zijn. Mijland Security maakt deze graag voor u. Bij brand is er namelijk geen tijd om na te denken!

Brandbeveiliging

De mogelijkheden

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd.

Hiervoor wordt een document op gemaakt dat Progamma van eisen (PvE) heet. Een document waarin o.a. de uitgangspunten en de risicoanalyse voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen zijn opgenomen. Dit PvE is hét basisdocument aan de hand waarvan de installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden.

Met een brandmeldsysteem redt u levens en versterkt u het gevoel van veiligheid voor de gebruikers. Voorwaarde is wel dat het systeem betrouwbaar en volledig ingericht is voor het specifieke gebouw en de gebruikskenmerken.

 

Rookmelders redden levens.

Bij brand ontstaat vrijwel altijd rook. Rook bevat giftige gassen, waaronder koolmonoxide. Zodra rook een rookmelder bereikt geeft deze een luid alarm. U wordt zodoende gewaarschuwd dat er mogelijk brand is. Als de rookmelder(s) goed is (zijn) geplaatst gebeurd dit waarschuwen in een vroeg stadium van de brand. U hebt daardoor veel meer kans uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen.

Mijland Security beschikt over een breed assortiment van kwalitatief hoogstaande brandblussers.

Wij leveren schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuwblussers en vetbrand-blussers in diverse maten. Alle brandblusapparaten in Nederland en moeten voorzien zijn van het Nederlandse Rijkskeurmerk. Mijland Security levert deze blusmiddelen met keuring en voert ook de jaarlijks verplichte keuring uit voor alle brandblusmiddelen.

Niet alle brandblussers zijn voor dezelfde situaties geschikt. De keuze hangt af van de omstandigheden in uw bedrijfspand of woning. Mijland Security geeft u graag een vrijblijvend advies over welk type brandblusser het meest geschikt is voor uw situatie.

Een blusdeken is te gebruiken voor personen die in brand staan of als hitteschild voor zelfbescherming tegen brand. Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal. Er wordt aanbevolen om een formaat van 180 cm x 180 cm in een opbergkoker te plaatsen.
De blusdeken is geschikt als blusmiddel voor:

  • Kleine brandjes welke met een blusdeken af te dekken zijn
  • Een in brand geraakt persoon
  • Vlam in de pan
  • Brand in televisietoestel
  • Brandende prullenbak

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt, bij brand of andere calamiteiten waarbij de stroomtoevoer is uitgevallen.

De noodverlichting wordt dan gevoed door een accu die voor stroomtoevoer zorgt. Het is een wettelijke verplichting dat de noodverlichting via de accu minimaal één uur autonoom kan functioneren. Belangrijk is goed onderhoud, Mijland Security kan dit uitvoeren.

Bij een evenement kan het noodzakelijk zijn om een brandmeldinstallatie te hebben.

Vaak wordt hiervoor i.p.v. een systeem te installeren een brandwacht ingezet. Deze voert dan persoonlijk de controles op het terrein uit. Al onze brand/veiligheidswachten zijn rijksgediplomeerd.

Contact

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen graag bij het beveiligen van uw huis of bedrijfspand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!